Swedish

Lösa Ett Bilfel På Hårddisken 1

Lid inte längre av Windows-fel.

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på knappen "Återställ"
 • 3. Välj de filer eller mappar du vill återställa och klicka på knappen "Återställ"
 • Ladda ner denna fixeringsmjukvara och fixa din dator idag.

  Du kan prova dessa återställningsmetoder när vår felkod för hårddisk 1 verkar finnas på din dator.Hårddisk CD-fel HARDDISK 1 (3F1) kan också identifieras på HP:s bärbara datorer och/eller ser ut som om du är datorsystemets hårddisk som skadar operativsystemet eller gör det oanvändbart. HARDDISK 1 (3F1)-felet kan mycket väl bero på trasiga operativsystemfiler (orsakade av farliga sektorer på hårddisken).

  HÅRDDISK 4 (3F1)-fel är relaterat till HP-bärbara datorer och uppstår i det ögonblick den bärbara datorns komplexa disk som onlinebutiker operativsystemet blir irriterad och skadad. DISK 1 (3F1)-felet kan säkert också dyka upp på grund av en pålitlig skadad version av driftcirkeln (orsakad av dåliga sektorer på någon hårddisk). En bärbar HD-dator som överväger en skadad hårddisk kommer att inträffa följande fel när den är centrerad på.

  “Hårddiskfel
  Kör maximalt av hårddiskens testkropp i diagnostik.
  Hårddisk 1 (3F1)
  System F2 Diagnostik< br>För fler filer, besök: www.hp.com/go/techcenter/startup”

  diskett ett personspecifikt fel

  Problemet ligger vanligtvis i den knepiga enheten. Men i vissa fall kan det mesta av problemet orsakas av en felaktig hårddisk på datorspelskontrollern, men detta händer sällan. Nedan finns några lösningar som du enkelt kan applicera och fixa på ditt eget system.

  disk # 1 fel

  En hård återställning rensar var och en ur datorns lagringsområde (cache, RAM, etc.) och återställer den övergripande åtgärden till standard genom att återupprätta mjukvarukontakt mellan vissa hårdvara och BIOS, eventuellt åtgärda fel från den krävande enheten.< /p>

  • Koppla bort varje strömkabel.
  • Koppla bort all kringutrustning och helt enkelt USB-enheter.
  • Ta bort batteriet. Om den är öppen inuti kopplar du bort alla bärbara fodral och batterier.
  • Tryck på och riv av strömknappen för en punkt för att ladda ur eventuell återstående ström som är relevant med whiteboardtavlan för moderkortet (lagrad i kondensatorer, etc.).< /li>
  • li>
  • Installera/anslut sedan batteriet och vrid på den bärbara datorn

  Lid inte längre av Windows-fel.

  Reagerar din dator? Får du dödens fruktade blå skärm? Slappna av, det finns en lösning. Ladda bara ner ASR Pro och låt vår programvara ta hand om alla dina Windows-relaterade problem. Vi kommer att upptäcka och åtgärda vanliga fel, skydda dig från dataförlust och maskinvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Du kommer inte att tro hur lätt det är att få din dator att fungera som ny igen. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och klicka på knappen "Återställ"
 • 3. Välj de filer eller mappar du vill återställa och klicka på knappen "Återställ"

 • Kontrollera om ditt individuella system kan starta upp helt. Annars med Fortsätt till nästa steg.

  För att fabriksåterställa BIOS för att göra med en bärbar HP-dator, följ det mesta av följande instruktioner:

  • Stäng av systemet och vänta tio sekunder.
  • Slå på det och tryck på F10 för att gå in i BIOS F9.
  • Klicka på BIOS-skärmen för att också välja som ladda BIOS-inställningar setup av evade.
  • Tryck på F10 för att spara inställningarna och avsluta BIOS
  • Använd muspekaren för att välja Ja om du uppmanas att göra det och tryck sedan på Enter

  Vad motiverar smart hårddiskfel?

  Disk SMART-fel kan orsakas av felaktiga sektorer på disken, katalogfel på disken, eventuellt förlorade grupperingar, etc. Därför kan du prova att gå chkdsk för att fixa SMART extremt diskfel 301.

  Ditt system kan behöva startas om. Om du stadigt får det här felet, följ hela nästa steg.

  Det finns några olika typer av skanningsdiagnostik som experter säger kan utföras med snabb funktionalitet (tar 1-3 minuter) eller detaljerad (tar mer än två timmar). Gör följande för att köra diagnostiken av fights-disken:

  • Anslut saker som en del av tryckadaptern och se till att ingen annan bra USB-enhet är ansluten till ett visst system.
  • Tryck och håll in knappen för strömtillförsel i 5 sekunder för att omedelbart vrida stäng av systemet (när du svänger vid )
  • Tryck på pita-knappen för att vända systemet och ställ in det hela vägen upp direkt genom att trycka på ESC-tophemligheten 4-5 gånger. En lista med listor visas.
  • Tryck på F2-tangenten.
  • Välj Komponenttest från den aktuella HP PC Hardware Diagnostics-menyn.
  • Välj din ganska hårt kör ofta < /li>
  • Välj Snabbtest och välj sedan Kör en gång.
  • Vänta tills ett litet diskexempel är klart. Om ditt system har flera enheter, välj “Kontrollera alla enheter”.
  • Svaren kommer att visas efter genomsökningen. Om flitig styrning klarar snabbtestet trots att det specifika problemet fortfarande inte är löst, kör det utökade testet omedelbart omstart.

  Du kan också trycka på F2-tangenten när ett fel vanligtvis visas på LCD-skärmen snabbt efter att du har slagit på din HP notebook. Detta öppnar upp för andra möjligheter att underbygga diagnostik. Tryck på F4 för att köra mycket förvirrande disktester.

  Om du fortfarande är utsatt för felet, fortsätt till nästa steg

  Hur skapar du ett fel på hårddisken?

  Använd systemfilkontrollen för att verkligen skulle ha hårddiskfelet. Windows ger enkla felkorrigeringsverktyg som System File Checker.Kör CHKDSK för att lösa HDD/DVD-problemet.Använd PC-programvara för partitionshanteraren för att kontrollera och fixa disk-/diskfel.

  OBS. Diagnostik kan lösa de flesta problem, men kommer med största sannolikhet snarare att skada din problemdrivning. Eftersom enheten är skadlig, ja Om du inte kontrollerar noggrant kommer det att leda till fel. Därför är det nästan omöjligt att återställa din nuvarande data innan du fortsätter med någon trappa som kräver full diskanvändning. Denna försiktighetsåtgärd kommer sannolikt att hjälpa kunden att säkerhetskopiera brådskande data innan enheten går sönder. Du kan hoppa över steg 5 för din huvudsakliga egen återställnings- och dataåterställningsprocess.

  Oavsett om din dator kraschade och inte, är det möjligt att anslutningen till din hårda egen har förlorats.

  i