Polish

Łatwy Sposób Na Naprawienie Identyfikatora Zdarzenia 5436.

Nie cierp już z powodu błędów systemu Windows.

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”
 • Pobierz to oprogramowanie naprawcze i napraw swój komputer już dziś.

  Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Twojej firmie, gdy zobaczysz konto wydarzenia 5436.

  Aktualizacja: Zauważyłem w dzienniku, że uprawnienia do punktu nie mogą zostać ponownie zainstalowane przez kierowników komponentów. Wyszukałem w Google i znalazłem problem z realizacją:

  W oparciu o przepływ pracy, nasz TrendMicro (antywirus) przerwał Menedżera komponentów, aby zatrzymać oprogramowanie WMI i w wyniku tego nie był w stanie przeprowadzić ponownej instalacji lub konfiguracji poinstalacyjnej związanej z całym punktem zarządzania. trend Stop dla uzdrowienia (powtarzane co 60-70 minut w zależności od protokołu) rozwiązał faktyczną chorobę. Usługa SCCMEXEC uruchamia się natychmiast po połączeniu klientów. Usługa została zakończona i najwyraźniej sam SCCM preferuje naprawę/ponowną instalację.

  EDYCJA: Dzienniki pokazujące bezsprzecznie problem dla kogoś >podobnego do tych problemów:
  Monitoring stanu lokalizacji > Punkt zarządzania > typ, log
  ważność, identyfikator witryny, okazja i godzina, system, komponent, komunikat i . d ., opis, identyfikator wątku, identyfikator procesu

  Błąd, kamień milowy, SITE, 1/22/2019 13:44:13, SCCMSERVER.DOMAIN, SMS_PROVIDERS, 1020, Site Component Manager mógł ponownie zainstalować ten składnik w tym systemie lokacji wskazówek. R Rozwiązanie: Sprawdź stare komunikaty o stanie, aby określić wybraną przyczynę błędu. Site Component Manager automatycznie ponawia ponowną instalację w ciągu 60 minut. Menedżer Wymuś natychmiastowe ponowne wykonanie określonej ponownej instalacji i ponowne uruchomienie Menedżera składników lokacji za pomocą Configuration Manager Services Manager.,9300,3120

  Błąd,Szczegóły,SITE,22.01.2019 13:44:13,SCCMSERVER.Component domain,sms_providers,1090,Menedżer witryny nigdy nie mógł przerwać usługi winmgmt w systemie sklepu internetowego „SCCMSERVER.DOMAIN”. Możliwa przyczyna: Menedżer komponentów witryny nie ma wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do aplikacji systemu stron. Rozwiązanie. Upewnij się, które sugestie logowania do witryny zostały opracowane, aby sklep internetowy prawidłowo zarządzał działaniem witryny. Jeśli ten błąd będzie się powtarzał, zapoznaj się z dokumentacją lub dokumentacją programu configmgr w dodatkowych informacjach dotyczących rozwiązywania problemów w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.,9300,3120

  #jedenX1valin1x

 • OFFLINE
 • ALE

 • Czas lokalny: png?_r=1612885035″>
 • członkowie
 • 11 A 22:12
 • event id 5436

  Staję się fatalnym błędem w punkcie migracji i state. Próbowałem odmłodzić serwer. To nie uwzględniało planu wydania. Zauważyłem również, że wiele osób po prostu usuwa wszystkie role, a następnie instaluje je ponownie. Zastanawiam się, czy zawsze jest to coś, co większość ludzi zrobiłaby w celu rozwiązania problemów migracji głównej i migracji stanu?… Chociaż inne rodzaje chcę odinstalować i ponownie zainstalować, dlatego na tym etapie było tylko jedno proste rozwiązanie. Jeśli zajrzysz z powrotem do drewna opałowego, z pewnością powinieneś zobaczyć, że w pewnym momencie będą działać dobrze … ale staram się myśleć, że powie haha. Dostarczę nie zaobserwować żadnych błędów podczas instalacji komponentów i logów den. Po prostu zaproponuj wszystko. Gdzie mogę zyskać na Do sql Server? Akceptuję zmiany wprowadzone w ustawieniach Iss vor bindings… Błędy są zapisywane poniżej.severities

  Wpisz kod lokalizacji Data/godzina Identyfikator alertu Opis składnika systemu

  Błąd kamienia milowego 121 8:11:29 06/09/2021 Xxxx am.xxxxxx.ORG SMS_WSUS_SYNC_MANAGER Synchronizacja 6703 WSUS nie powiodła się. Komunikat: Czas operacji od.

  Nie cierp już z powodu błędów systemu Windows.

  Czy Twój komputer działa? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? Spokojnie, jest rozwiązanie. Wystarczy pobrać ASR Pro i pozwolić naszemu oprogramowaniu zająć się wszystkimi problemami związanymi z systemem Windows. Wykryjemy i naprawimy typowe błędy, zabezpieczymy Cię przed utratą danych i awarią sprzętu oraz zoptymalizujemy Twój komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Nie uwierzysz, jak łatwo przywrócić komputer do pracy jak nowy. Więc nie czekaj dłużej, pobierz ASR Pro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i kliknij przycisk „Przywróć”
 • 3. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk „Przywróć”

 • Wywołanie HttpSendRequestSync dla portu 70 nie powiodło się z powodu systemu stanu 404, tekst: nie znaleziono SMS_MP_CONTROL_MANAGER 2021-06-03 09:24:06 10 000 $ Is (0x2710)
  lokalny zbiornik wiadomości przychodzących dla MECM.******.**** SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06.03.2021 09:24:06 dziesięć tysięcy rano Od (0x2710)
  Wpis punktu kontrolnego SMS do wysłania przez [“Display=MECM.******.***”]MSWNET:[“SMS_SITE=XXX”]MECM.******** * *w MECM.*****.****SMS_XXXinboxessitestat.boxun5djiru.SUM, dostępność 1, 104226812 KB maksymalna ilość miejsca na dysku 58628052 — KB bezpłatne miejsce na dysku, instalacja asercji 0. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06/03/2021 09:24:06 10 Błąd, 1000 (0x2710)
  Testowe żądanie http, stan prawdopodobnie 404, komputer „Nie znaleziono”. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06.03.2021 09:24:06 dziesięć tysięcy (0x2710)
  Sprawdzenie gotowości zarządzania punktami zakończone w tym celu za pomocą laptopa lub lokalnego komputera PC. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06.03.2021 09:24:06 Dziesięć (0x2710)Tysiące SSL nie jest włączone. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06/03/2021 09:24:06 10 000 tokenów (0x2710)
  Wykorzystanie przepływu podczas wyświetlania żądania SMS_MP_CONTROL_MANAGER 9:24:06 06/03/2021 Dziesięć ogromnej liczby (0x2710)
  Wywołanie HttpSendRequestSync przy połączeniu 80 przestało działać z kodem stanu 404, treść: niekoniecznie znaleziono SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06.03.2021 9:24:06 10 000 $ (0x2710)
  Testowe żądanie HTTP nie powiodło się, podzielone jako kod 404, Nie znaleziono. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06/03/2021 09:24:06 (0x2710)
  Weryfikacja 10000 PrUser związana z dostępnością regionalnej firmy komputerowej dla /CMUserService_WindowsAuth/applicationviewservice.asmx powiodła się. SMS_MP_CONTROL_MANAGER 06/03/2021 09:24:06 10 000 włączony (0x2710)

  Nie udało się wywołać HttpSendRequestSync na porcie 80 z kodem obszaru stanu 404, tekst: SMS_STATE_MIGRATION_POINT nie jest często znajdowany 06/03/2021 9544 09:19:05 Od (0x2548)
  Nie można przejść do sprawdzania stanu, kod stanu to 404, Nie znaleziono. SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 09:19:05 9544 (0x2548)
  Zakończono sprawdzanie gotowości dysku lokalnego SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 09:19:05 9544 (0x2548)
  SSL może nie być włączony. 06/03/2021 sms_state_migration_point 09:24:05 9544 (0x2548)
  Zadzwoń do HttpSendRequestSync na porcie 79 numer 404, tekst stanu ustawiony: Nie znaleziono SMS_STATE_MIGRATION_POINT 3/6/2021 09:24:05 9544 (0x2548)
  Sprawdzenie żądania stabilności powiodło się, ale kod stanu to 404, Nie znaleziono. SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 09:24:05 9544 (0x2548)
  Dostępność pieniędzy na lokalnej maszynie do szycia zakończona SMS_STATE_MIGRATION_POINT 03.06.9:24:05 2021 9544 (0x2548)
  SSL nie jest już włączony w Twoim życiu. SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 09:29:05 9544 (0x2548)
  Wywołanie HttpSendRequestSync zakończone na porcie 90 z typem stanu 404, tekst: daleko od znalezienia SMS_STATE_MIGRATION_POINT 9:29:05 06/03/2021 AM 9544 (0x2548)
  Diagnostyka kontroli stanu nie powiodła się, kod sytuacji – 404, „Nie znaleziono”. SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 09:29:05 9544 włączone (0x2548)
  Sprawdzanie osiągalności hosta lokalnego zakończone SMS_STATE_MIGRATION_POINT 06/03/2021 9:29:05 9544 (0x2548)

  Typ istotności Kod miejsca Data/godzina Identyfikator składnika systemu Opis

  Błąd komunikacji z kamieniem milowym 121 06.09.2021 08:01:17 Xxx am.xxxx.ORG 5491 sms_mp_control_manager Menedżer kontroli Mp wykrył, którzy eksperci twierdzą, że usługa niestandardowa nie wróciła do żądań HTTP. HTTP to komunikat o błędzie 404. Możliwa stymulacja: IIS również nie odpowiada. Wprowadź

  Istotność Data/godzina Witryna Kod kuponu Składnik systemu Identyfikator raportu Opis

  identyfikator zdarzenia 5436

  Milestone 121 błędny wybór 09/06/2021 08:01:17 MECM.xxx.xxx SMS_MP_CONTROL_MANAGER MP 5436 Kontrola Menedżer wykrył, że niektóre punkty zarządzania prawdopodobnie nie odpowiadać na żądania HTTP. Kod stanu Et http to punkt tekstowy 404, Nie znaleziono. Prawdopodobna przyczyna: Punkt zarządzania napotkał błąd, mimo że gadżet przesyłał kod SQL, jeśli chcesz na serwer. Rozwiązanie Upewnij się, że: SQL Server jest poprawnie skonfigurowany, aby ułatwić dostęp do punktu zarządzania. Sprawdź, czy subskrypcja komputera punktu zarządzania jest członkiem punktu roli rozliczenia (smsdbrole_MP) w bazie danych programu SQL Server oprócz rekordów połączenia konta z administracyjną bazą danych punktu. Możliwa przyczyna. Nazwy główne usługi SQL Server (SPN) mogą nie zostać poprawnie zarejestrowane w usłudze Active Directory. Rozwiązanie. Sprawdź, czy nazwy SPN programu SQL Server są poprawnie zarejestrowane. Sprawdź Q829868. Możliwa przyczyna internetowa: Usługi informacyjne Ne (iis) są skonfigurowane do robienia czegoś więcej niż tylko nasłuchiwania transmisji głosowych, na których strona internetowa musi rozmawiać. Upewnij się, że prawdopodobnie rozwiązaniem będzie: Ta konkretna witryna jest skonfigurowana. Możesz użyć tych samych portów, z których jedna osoba widzi, że strona jest na pewno skonfigurowana

  Pobierz to oprogramowanie naprawcze i napraw swój komputer już dziś.

  Event Id 5436
  Identificador De Evento 5436
  이벤트 Id 5436
  Ereignis Id 5436
  Handelse Id 5436
  Id Do Evento 5436
  Evenement Id 5436
  Identifikator Sobytiya 5436
  Id Evento 5436
  Id D Evenement 5436