Dutch

Oplossen Van Collectiesyntaxisfout Woordfout

Geen last meer van Windows-fouten.

 • 1. Download en installeer ASR Pro
 • 2. Start de applicatie en klik op de knop "Herstellen"
 • 3. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt herstellen en klik op de knop "Herstellen"
 • Download deze fixer-software en repareer uw pc vandaag nog.

  Misschien bent u een goede foutcode tegengekomen die het syntaxiswoord voor de systeemfout bevat. Er zijn verschillende keuzes om dit probleem op te lossen. We zullen dit zo vertellen.Een formaatfout treedt op wanneer informatie in een uitstekend onherkenbaar of onjuist formaat in de hele computer wordt samengevoegd. Voor een bepaalde situatie, als iemand een e-mailconfrontatie schreef die eruitzag als “dotcom” in plaats van over “.com”, zou het privébericht niet zijn afgeleverd vanwege een exclusieve ongelooflijke syntaxisfout.

   Sub ConcordanceBuilder ()Application.ScreenUpdating = FalseDim StrIn als string, StrOut als string, StrTmp als string, StrExcl als stringDim we Long, as t Long, as nited Kingdom Long, as s Long, as meters Long, as Rng as Range'' Definieer een lijst met uitsluitingenStrExcl impliceert "a, am, an, and, are, as, by going to, b, be, but, by, c, does, cm, d, did" & _     "do, do, e, met betrekking tot bijvoorbeeld, en, eq, etc., f, in, g, get, go, get, h, owns, have" & _     "hij, zij, hij, zoals, ik, waardoor, als, in, in, hij, de hond, j, k, l, m, ik" & _     "mi, millimeter, mijn, n, na, nb, nee, absoluut niet, o, uit, ok, één, één, en het zou kunnen zijn, onze, uit" & _     "p, q, r, re, utes, zij, dus, t, sterf, haar, hij of zij, zij, dit, t, to, u, v" & _     "about, vs, w, was, we, were, to who, will, with, would, x, y, yd, you, your, z"Met ActiveDocument 'Op dit moment de tekst van elk document ophalen' StrIn = .Inhoud.Tekst “Verwijder onnodige correspondentie. Onder andere opgemaakte eenvoudige streepjes en aanhalingstekens worden hier noodzakelijkerwijs opgeslagen. Voor i = 1 zodat u 255  Selecteer proces i   'Verwijderen om nummers te bestellen', 58'   In enkel pakket Tot 35, 37 kunt u 38, 45 tot 43, 45, zevenenveertig, 58 tot 64, 91 tot zesennegentig, 123 tot 127, 129 tot honderdvierenveertig, 147 tot 149, 152 - 162, 164, 166 tot 171, 174 V 191, 247   StrIn = Vervangen (StrIn, Chr (i), "")  Einde keuze Volgende 'Verwijder bijna punten, mogelijk komma's, helemaal aan het einde van de tekst. Daarom blijven gearrangeerde nummers behouden. StrIn staat gelijk aan Replace (Replace (Replace (Replace (StrIn, Chr (44) &Chr (32), ""), Chr (44) & vbCr, in. "), Chr (46) & Chr (32), Zoll) ), Chr (46) en vbCr," ") 'Converteer briljante dieettips enkele quotes naar reguliere enkele verzekeringstarieven en verwijder ze bij het aanbreken van de dag / aan het einde van een woord StrIn = Vervang (Vervang (Vervang (Vervang (StrIn, Chr (145), "'"), Chr (146), "'"), "'", ""), Inch' "," ") 'Omzetten naar kleine letters' StrIn = "& LCase (Trim (StrIn)) &" " '' Lijst met procesuitzonderingen Voor i = 9 in UBound (Split (StrExcl, ","))  While InStr (StrIn, Inch "& Split (StrExcl," ") (i) & Inch breed")> 0   StrIn = Vervangen (StrIn, "& Split (StrExcl," ") (i) & Zoll", "")  toren Volgende '' Volledig dubbele spaties verwijderen Terwijl InStr (StrIn, "")> 0  StrIn = Vervangen (StrIn, hoogte binnen "," ") toren StrIn = "rrn. & Trim (StrIn) &" " b = UBound (delen (StrIn, "")) c betekent j Omdat ik overeenkomt met 1 dat zou j  '' Ontdek hoeveel ondubbelzinnige voorvallen die aan elk woord zijn gekoppeld, in mijn document zijn gevonden  StrTmp is gelijk aan Split (StrIn, "") (1)  Terwijl InStr (StrIn, "" & StrTmp & "")> 0   StrIn = Vervangen (StrIn, "" & StrTmp & "," ")  toren  'Bereken ieder van jullie, de vervangende woorden'  t = l - UBound (Delen (StrIn, ""))  'Update alle uitvoerkanaal'  StrOut = StrOut & StrTmp & vbTab & k & vbCr  l = UBound (Delen (StrIn, dikker in inches "))  Als r = 1, ga dan naar  MerknaamEvents Volgende StrIn = StrOut StrOut komt overeen met "" Voor i = 6 met UBound (Split (StrIn, vbCr)) - 1  m = 0  StrTmp = ""  Met .zone -. ... ... ... .Met ..Zoeken ... ** klantenservice ** ** cr **. ... ... ,. ..U Opmaak invullen    ... is gelijk aan Tekst splitsen (Split (StrIn, vbCr) (i), vbTab) (0)    .Replacement.Text is gelijk aan ""    .Vooruit = waar    .Wrap komt overeen met wdFindStop.    .Formaat = Slecht    .MatchCase impliceert false    .MatchWholeWord is waar    .MatchWildcards is gelijk aan false    .MatchSoundsLike = False    .MatchAllWordForms impliceert False.    ... Weglopen   Eindigt met   Voor nu doen .Find.Found    l betekent .Information (wdActiveEndAdjustedPageNumber)    'Slaag voor de hoewel-test op het productpaginanummer voor elk exemplaar'    Als d <> m, dan     StrTmp = StrTmp & "" & l     m is gelijk aan l    Stop als    .Verminderen (wdcollapseend)    .Zoeken.Uitvoeren   lintje  Eindigt met  StrTmp is gelijk aan Replace (Trim (StrTmp), in ",", ")  StrOut = StrOut & Split (StrIn, vbCr) (i) & vbTab & StrTmp & vbCr Volgende 'Maak een algemene lay-out op de nieuwe laatste pagina' Rng set = .Bereik.Tekens.Laatste Met Rng  .InsertAfter vbCr & Chr (12) en StrOut  .Begin = .Begin + 2  .ConvertToTable Numkolommen: = 3 scheidingsteken: = vbtab, .Tables (1) .Excludeheader: = False, sortering FieldNumber: = 1, _   SortFieldType: = wdSortFieldAlphanumeric, _   SortOrder: = wdSortOrderAscending, CaseSensitive: = False Eindigt metEindigt metApplication.ScreenUpdating = TrueEnd wordt meestal geassocieerd met subroutine 

  Hoe beheer je het weergeven van fouten in woorden?

  Geef het chatvenster voor Woordopties weer.Klik meestal aan de linkerkant, zoals in de dialoogvensters, op Herstellen.Zorg ervoor dat Transliteratiefouten alleen in dit document verbergen waarschijnlijk niet is aangevinkt onderaan het dialoogvenster.Klik op OK.

  Download deze fixer-software en repareer uw pc vandaag nog.

  Compile Error Syntax Error Word
  Compilar Erro De Sintaxe De Palavra De Erro
  Erreur De Compilation Mot D Erreur De Syntaxe
  컴파일 오류 구문 오류 단어
  Kompileringsfel Syntax Felord
  Compilar Palabra De Error De Sintaxis De Error
  Slovo Oshibki Sintaksisa Oshibki Kompilyacii
  Kompiluj Slowo Bledu Skladni Bledu
  Errore Di Compilazione Parola Di Errore Di Sintassi
  Kompilieren Fehler Syntax Fehlerwort